Iespēju karte

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs
Jaunumi

Plāno pilnveidot sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem

Labklājības ministrija (LM) cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem plāno pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu. Tādējādi šiem cilvēkiem uzlabosies iespējas iekļauties sabiedrībā, tostarp strādāt algotu darbu, iegūt izglītību un aprūpēt bērnus.

 Lai veicinātu cilvēku ar redzes un dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, plānots aktualizēt valsts nodrošinātās tiflotehnikas un surdotehnikas sarakstu.

 

Cilvēkiem ar invaliditāti pieejami asistenta un surdotulka pakalpojumi

Cilvēkiem ar invaliditāti no 2013. gada būs iespēja saņemt asistenta un surdotulka pakalpojumus, bet cilvēki ar redzes invaliditāti pabalstu par asistenta izmantošanu varēs saņemt arī 2013.un 2014.gadā. Plašāku informāciju, lūdzu, lasiet pielikumā!

 

Senioru aktīvai dzīvei

Latvijas Sarkanā krusta sagatavots materiāls par veselīgu dzīvesveidu senioriem. Materiālu skatīt šeit

 

LNMM virtuālā platforma jauniešiem‏

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs aicina jauniešus radoši izpausties un piedalīties diskusijās un sarunās par mākslu, tādējādi kļūstot par līdzveidotājiem virtuālajai LNMM platformai zuumART.

Šobrīd tiek veidota aktīvu jauniešu grupa, kas veidojot virtuālo telpu, gūs iespēju piedalīties būtisku jautājumu izlemšanā, uzņemties atbildību par lēmumiem un kļūt par aktīviem kultūras un mākslas vidē notiekošo procesu ....

 

Bezmaksas internets

Iespēju kartes sadaļā Vēl iespējas ir izveidota jauna kategorija- Interneta pieejamība. Tajā atrodama informācija par attiecīgajā pilsētā, ciemā vai pagastā  publisko interneta pieejas punktu atrašanās vietām (internets bez maksas).
 


1 lapa no 2