Iespēju karte

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs
Pakalpojuma apraksts
Pasākums, pakalpojums: Labklājības ministrija veic aptauju par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās aktivitātēs.

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. panta 5. daļā ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības piedalīties atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos. Šīs aptaujas rezultāti Labklājības ministrijai un citiem palīdzēs novērtēt, cik lielā mērā cilvēki ar invaliditāti sporto va
Kategorija: Vēl iespējas / Dažādas ziņas - notikumu kalendāri
Organizācijas veids: Valsts
Organizācija: Labklājības ministrija
Kontakttelefons: 67021619
Mājas lapas adrese: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91417-aptauja-par-cilveku-ar-invaliditati-iesaistisanos
Adrese: , Rīga
Datums: Līdz 2019-09-30

Pievienošanas datums: 2019-09-02 15:54:41    Apskatīts: 11